Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii,
în luna noiembrie 2016

 

         Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

  1.   Jud. Bihor, municipiul Oradea, str. Graurilor, alunecare masivă de teren

  12-13.11.2016.
  Constatări:
  Fenomenul a debutat în urmă cu aprox. 2 săptămâni, culminând cu o alunecare masivă de teren în zilele de 12-13 noiembrie 2016. Dislocarea masivului de pământ a antrenat aleile pietonale, punctul de belvedere, ziduri de sprijin din gabioane, instalații electrice de iluminat, dotări. 
  Măsuri dispuse:
  IJC Bihor va efectua un control la obiectivul în cauză și va dispune măsuri în conformitate cu atribuțiile și prevederile legale în vigoare, constând din: expertizarea lucrărilor și a cauzelor care au condus la acest fenomen, întocmirea soluțiilor de consolidare a versantului, întocmirea proiectului tehnic de refacere a lucrărilor.

  2.   Jud. Constanța, desprindere plăci învelitoare Onduline

  13.11.2016, Jud. Constanța, municipiul Medgidia, stația de călători C.F.R.
  Constatări:
  Ca urmare a vintului cu aspect de vijelie din data de 13.11.2016, s-a produs desprinderea plăcilor Onduline din învelitoarea clădirii stației de călători Medgidia. Plăcile Onduline din învelitoarea clădirii s-au desprins pe o suprafață de aprox. 80 mp. Nu s-au înregistrat victime.
  Măsuri dispuse:
  În cadrul contractului de intervenții accidentale la clădiri se va intervene în regim de urgență pentru repararea învelitoarei.

  3.   Desprindere tencuiala, mun. Botoșani

  27.10.2016, în jurul orei 20:30, Jud. Botoșani, mun. Botoșani, str. Bucovina nr. 46 J
  Constatări:
  Bloc ANL finalizat în anul 2007, structură din zidărie de cărămidă cu planșee din beton armat monolit.
  Din construcția blocului, aplicarea necorespunzătoare a stratului de șpriț(amorsă) pe suprafața de beton a tavanului camerei, fără a se asigura aderența tencuielii la planșeul de beton, a condus la desprinderea unei porțiuni de tencuială. Tencuielile de la tavanul camerei ap. 5 au căzut de pe o suprafață de aprox. 4 mp, accidentând ușor doi copii.
  Măsuri dispuse:
  -refacerea tencuielilor la tavanul camerei ap. 5, de către proprietar,
  -asigurarea verificării, de către personal calificat, a aderenței tencuielilor interioare la tavane și pereți,
  -completarea la zi a cărții tehnice a construcției și efectuarea activității de urmărire curentă, -efectuarea la timp a lucrărilor de întereținere și reparații,
  -folosirea, de cătere chiriași a apartamentelor conform instrucțiunilor din cartea tehnică a construcției,
  -sesizarea administratorului, de către chiriași, la apariția unor degradări în apartamente.

  4.   Eroziunea albiei pârâului Recea, Topile, Iași.

  Jud. Iași, com. Valea Seacă, sat Topile, eveniment cu evoluție lentă, în evidențele IJC Iași din anul 2013.
  Constatări:
  Fenomen de eroziune a albiei pârâului Recea care afectează un drum sătesc aflat în vecinătate precum și locuința d-lui Vrânceanu Mihai. Diminuarea lățimii drumului sătesc cu 1-5 m cu obstrucționarea totală a accesului pe o lungime de aprox. 100m. Diminuarea stabilității locuinței d-lui Vrînceanu Mihai în zona accesului(cerdac).
  Măsuri dispuse:
  Semnalizarea zonei și interzicerea traficului.

  5.   Incendiu Hala Obor, Bucuresti

  16.11.2016, ora 11:30-11:45 și a durat aprox. 4 ore și jumătate. București, sector 2, Hala Obor, str. Câmpul Moșilor nr. 5, incendiu.
  Constatări:
  Hala Obor cu structura de rezistență metalică este folosită pentru activități de vânzare produse alimentare și nealimentare, pește, carne, mezeluri, brânzeturi, etc.
  La data de 17.11.2016 când s-a efectuat controlul cauzele producerii incendiului nu erau cunoscute, fiind în cercetarea organelor de specialitate. Incendiul s-a declanșat la acoperișul halei de carne, între axele G-I și 11-15, avariind parțial șarpanta și învelitoarea acoperișului pe o suprafață de aprox. 90 mp.
  Măsuri dispuse:
  Inspectoratul în Construcții al Municipiului București va efectua un control în conformitate cu prevederile legale.

  6.   Prăbușire parapeți balcoane, București

  13.11.2016, București, sector 4, șos. Giurgiului nr. 123, bl. 48, sc.4, et. 9 și 10, ap. 154, 155.
  Constatări:
  Imobil cu destinația locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+10E.
  Din cauza condițiilor meteo nefavorabile – vînt puternic, s-au desprins parapeții balcoanelor apart. 154 și 155. În urma desprinderii și prăbușirii parapeților nu s-au înregistrat victime omenești sau vătămări corporale.
  Măsuri dispuse:
  -stabilirea în regim de urgență de către un expert tehnic atestat a măsurilor de punere în siguranță a elementelor de fațadă care prin desprinderea lor pot pune în pericol siguranța cetățenilor și producerea de pagube materiale.
  -efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat, care să stabilească starea tehnică a construcției pentru evaluarea capacității de satisfacere a cerințelor fundamentale.

  7.   Prăbușire zid construcție Suceava

  19.11.2016, ora 14.04, Mun. Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 93, jud. Suceava
  Constatări:
  Clădirea are regim de înălțime parter, cu fundații din piatră, legate cu mortar de ciment, zidărie din cărămidă, planșee din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn pe scaune, acoperită cu tablă. Casa a fost construită cu aproape 100 de ani în urmă și este dezvlotată perpendicular față de axul străzii, după tipicul vechilor cartiere comerciale evreești și în prezent aparține Primăriei municipiului Suceava, fiind inventariată cu nr. 10782, nefiind clasată ca o clădire de patrimoniu. fațada posterioară a clădirii prezintă fisuri majore și crăpături în masa zidăriei; Constatari :
  - streașina înfundată (pridvorul) de pe partea fațadei posterioare are elementele de susținere (cosoroaba și stâlpii din lemn) complet compromise prin putrezire sau distrugere, lipsind cel puțin unul dintre stâlpii de susținere, ceea ce conduce la iminența prăbușirii acestei zone prin care se circulă în mod curent;
  - în urma producerii evenimentului nu s-au înregistrat consecințe privind pierderi de vieți omenești sau vătămarea integrității corporale sau a sănătății persoanelor;
  - în urma prăbușirii zidului au fost produse pagube materiale vecinului de la imobilul cu nr. 95, prin distrugerea unei schele metalice, a unei ferestre tip TERMOPAN precum și prin dislocarea cărămizilor parapetului de sub fereastră.
  Măsuri dispuse:
  1. interzicerea utilizării clădirii.
  Termen: imediat
  2. pichetarea zonei ce ar putea fi afectată de o eventuală prăbușire, cu benzi de semnalizare și montarea de panouri cu inscripția "Atenție! Pericol de prăbușire!".
  Termen: imediat
  3. restricționarea acccesului în zonă, prin asigurarea în permanență a pazei.
  Termen: imediat
  4. sprijinirea pereților aflați în pericol de prăbușire.
  Termen: imediat
  5. efectuarea în regim de urgență a unei expertize tehnice prin care să se stabilească dacă mai este posibilă consolidarea și repararea construcției.
  Termen: 30.12.2016

  8.   Smulgere acoperiș de pe corp de clădire Scoala Gimnazială Zimnicea

  13.11.2016, orele 11-15, orașul Zimnicea, str. 1 Mai, nr. 11, județul Teleorman.
  Constatări:
  Școala Gimnazială nr. 2 Zimnicea este compusă din 3 corpuri. Cauza producerii evenimentului a fost vântul cu intensitate mare (80 km/h). A fost afectat un corp al școlii, având o vechime de circa 36 de ani, prin smulgerea acoperișului pe o suprafață de aproximativ 450 mp.
  Măsuri dispuse:
  În perioada imediat următoare, IJC Teleorman va efectua un control la Școala Gimnazială nr. 2 Zimnicea, controlul având ca temă urmărirea comportării în exploatare a construcției și a degradărilor suferite în urma evenimentului produs.

  9.   Alunecare de teren cu afectarea DN1, în zona comunei Cornu

  25.11.2016, ora 11:00, Județul Prahova, comuna Cornu, DN 1, km 98+250 – 98+300
  Constatări:
  Alunecarea de teren s-a produs pe partea stângă a drumului(taluzul dinspre râul Prahova), cauzele posibile fiind precipitațiile căzute în ultima perioadă care au condus la creșterea debitului râului Prahova. Alunecarea are aprox. 50 m lungime, 7 m lățime și 15 m adâncime.
  Taluzul de rambleu al drumului s-a prăbușit pe o lungime de aprox. 35 m antrenând și lucrările de sprijinire existente, până la limita îmbrăcăminții rutiere, unde s-a creat un taluz cu pantă aproape vertical. Fenomenul a produs apariția de fisuri, crăpături și o tasare de aprox. 4 cm pe banda 1, calea 2(sens Brașov-Ploiești) existând pericolul cedării platformei drumului sub efectul traficului.
  Măsuri dispuse:
  A fost restricționat traficul pe banda 1 sens Brașov-Ploiești.
  Comisia constituită la nivelul CJSU a dispus:
  -monitorizarea fenomenului
  -inițierea demersurilor necesare pentru întocmirea documentației tehnice de execuție a lucrărilor pe tronsonul de drum național pentru aducerea acestuia la starea inițială.