Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna noiembrie 2017 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Alunecări de teren, județul Dîmbovița


Localitățile Malu cu Flori, Dărmănești, Șelaru, Corbii Mari, Vulcana-Băi, Râu Alb
Constatări:
S-au înregistrat alunecări de teren, afectări ale platformelor drumurilor, afectări de poduri.
Măsuri dispuse:
Au fost întocmite note de constatare de către comisiile de constatare a pagubelor.


2. Prăbuşire tavan rigips, judeţul Constanţa


30.11.2017, ora 20:00, centrul comercial CITY PARC MALL CONSTANȚA, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116
Constatări:
Prăbușirea unui tavan din rigips pe o suprafață de aproximativ 36 mp.
Măsuri dispuse:
Au fost desfăcute panourile de rigips montate de către executant. I.J.C. Constanța urmează să efectueze un control privind urmărirea comportării în exploatare.