Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna NOIEMBRIE 2021 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Explozie, strada Dunării nr. 20, Cluj Napoca

10.11.2021, în jurul orei 7:10

Constatări:
S-a produs explozia unui imobil cu regim de înălțime P+E și cu destinație de pensiune. Au fost afectate de suflu exploziei imobilele învecinate respectiv case individuale și blocuri de locuințe. Acumularea de gaze naturale poate să fie cauza probabilă a deflagrației.

Măsuri dispuse:
Inspectoratul Județean în Construcții Cluj va efectua un control privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor la această investiție, în urma căruia vor fi dispuse măsuri de expertizare a imobilelor și instalațiilor aferente, vor fi stabiliți factorii responsabili și termenele de îndeplinire a măsurilor.

2. Accident tehnic, Pod situat pe DN1C E576 km 60 + 654 peste râul Someș din municipiul Dej, județul Cluj

12.11.2021, ora 11:00 – 12:00

Constatări:
Obiectivul investiției “Mobilizarea coridorului integrat de mobilitatea urbană reprezentat de strada 1 Mai (tronson 1 Mai 182- intersecție cu strada Ion Pop Reteganul, pod Someș – strada Libertății – strada Bistriței, până la limita administrativă teritorială a Municipiului Dej”. Lucrările se execută în baza AC nr. 7 din 27.01.2020.
Incidentul constă în apariția unor fisuri în antretoazele de reazem la pila P2 și pila P3 – etapa de ridicare a suprastructurii cu prese în vederea înlocuirii aparatelor de reazem. A fost deviat traficul greu peste 7,5 tone pe rute ocolitoare.

Măsuri dispuse:
Inspectoratul Județean în Construcții Cluj va efectua un control în etapa de execuție a lucrărilor la această investiție, în urma căruia vor fi dispuse măsuri de expertizare a lucrărilor executate și a proiectului tehnic și vor fi stabiliți factorii responsabili și termenele de îndeplinire a măsurilor.