Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii,
în luna octombrie 2016

 

         Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

  1.   Amplificare degradări la Școala Gimnazială Dealu Mare, Județul Vaslui, Școala Gimnazială Dealu Mare din satul Dealu Mare, ca urmare a cutremurului produs în data de 24.09.2016.

  03-04.10. 2016, amplificare degradări la Școala Gimnazială Dealu Mare
  Constatări:
  Din cauza stării tehnice extrem de precare a construcției, cutremurul din 24.09.2016 a accentuat degradările la corpul clădirii.
  Fundația clădirii prezintă tasări inegale. Structura clădirii este realizată din pereți din paiantă, planșee din lemn cu umplutură din lut și larpantă din lemn cu învelitoare din tablă. Pereții ptrezintă crăpături oblice și verticale în: parapeți, zona de deasupra ferestrelor, colțuri, intersecții și în camp. Planșeele sunt deformate și pot conduce la prăbușirea lor. Elementele de rezistență ale șarpantei din lemn și îmbinările acestora sunt deteriorate, putând conduce la prăbușirea acoperișului. Învelitoarea și streașina sunt deteriorate.
  Măsuri dispuse:
  Primarul comunei Zorleni va menține măsura de interzicere a desfășurării activității în clădire.
  Se va efectua o expertiză, de către un expert ethnic atestat pentru stabilirea stării tehnice a clădirii și a soluțiilor de intervenție în vederea punerii în siguranță.

  2.   Incendiu la București, str. Târgu Neamț nr. 32

  06.10.2016, ora 23:00, Municipiul București, str. Târgu Neamț nr. 32, bl. A16, sc. D, et. 2, ap. 53, sector 6, București, incendiu.
  Constatări:
  La aprox. 10 minute de la producere, reprezentanții ISU s-au deplasat la fața locului și au localizat și stins incendiul. S-au constatat ușoare urme de pereți afumați în exteriorul clădirii.
  Reprezentanții IRCBI s-au deplasat în teren în data de 07.10.2016, orele 10:00.
  Măsuri dispuse:
  Nu s-a întocmit process-verbal de constatare deoarece nu au fost sesizate degradări ale structurii de rezistență.

  3.   Prăbușire parțială imobil Craiova

  11.10.2016, ora 9:30., Jud. Dolj, Craiova, str. România Muncitoare nr. 60, prăbușire parțială a imobilului.
  Constatări:
  S-a prăbușit aprox. 50% din construcție: acoperișul, planșeul din lemn și zidăria de la parter, partial. Cauzele producerii evenimentului au fost neefectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații.
  Măsuri dispuse:
  Punerea în siguranță a imobilului.
  Se va obține autorizația de desființare, în regim de urgență.

  4.   Inundare depozit de deșeuri com. Mihai Bravu, Tulcea

  11-12 octombrie 2016, Jud. Tulcea, comuna Mihai Bravu, inundare depozit de deșeuri
  Constatări:
  Ca urmare a precipitațiilor abundente din zilele de 11 și 12 octombrie, s-a format o viitură pe pârâul Taița, provocând inundarea parțială a incintei obiectivului (zona de cântărire a deșeurilor și hala de selectare a deșeurilor).
  Nu s-au produs efecte de poluare, lucrările fiind în execuție neexistând deșeuri depozitate.
  Măsuri dispuse:
  În urma evenimentelor nu a fost afectată rezistența mecanică și stabilitatea obiectivului, nici locuințe sau vieți omenești.

  5.   Precipitații abundente Vrancea, UAT Sihlea, UAT Tătărăști

  11-12.10.2016, precipitații abundente Vrancea, UAT Sihlea, UAT Tătărăști
  Constatări:
  Ploi toreniale abundente, revărsări pârâul Bălanul.
  DJ 202 E – Între zona fermei Popovici Dumitru și ferma Doru Dicianu-drum afectat inundat-nivel ridicat al apei pe partea carosabilă, circulația se desfășoară cu dificultate-balast 4km.
  DJ 202 E- Între limita ieșire sat Sihlea până la intrarea sat Voietin-drum afectat băltiri pe partea carosabilă, circulația se desfășoară cu dificultate-balast 4 km.
  Un număr de 30 de curți și anexe gospodărești au fost inundate. Fenomenele au fost produse de revărsarea pârâului Bălanul, care necesită urgent lucrări de decolmatare și regularizare.
  Un nr. de 11 locuințe au fost inundate, pentru fiecare dintre ele fiind întocmită fișa construcției, Constatari: perete ext. crăpat și umflat la bază, perete ext. umflat la bază și fisurat, pereți umflați la partea de jos, podele umflate, fisuri pereți transversali, pereti ext. cu probleme; pereți transversali căzuți.

  6.   Explozie butelie la Bistrița

  19.10.2016, ora 13.00, Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Arțarilor nr. 20, bl. B20, sc. B, ap.38, explozie.
  Constatări:
  Explozia s-a produs în camera de zi a ap. 36, sc. B, bl. 20. Au fost puternic afectate:
  -Planșeul peste et. II(săgeată aprox. 1m)
  -Planșeul peste et. III(săgeată aprox. 50 cm)
  -Pereții structurali perimetrali apartamentului spre ap. vecine, inclusiv spre ap. 13 din sc. A(dislocarea și prăbușirea lor)
  -pereții exteriori apartamentului dislocați spre exterior.
  -Uși, ferestre, închideri de balcoane sparte, dislocate la toate ap. de la sc. B și la unele de la sc. A, finisaje ext. deteriorate și geamuri sparte la blocul învecinat.
  Măsuri dispuse:
  - au fost întrerupte alimentarea cu gaz, apă și energie electrică, iar locatarii au fost evacuați.
  - a fost restricționat accesul în perimetrul zonei afectate, pentru persoanele neautorizate.
  - nu a fost prezentată cartea tehnică a construcției.
  - IJC Bistrița-Năsăud, potrivit atribuțiilor legale privind asigurarea funcției de sprijin în astfel de situații va urgenta efectuarea expertizei tehnice de către un expert tehnic atestat pentru evaluarea preliminară privind siguranța și stabilitatea construcției, urmând ca la încheierea tuturor măsurătorilor să se stabilească măsurile ce urmează a fi luate pentru punerea în siguranță.

  7.   Explozie urmată de incendiu la Medgidia

  30.09.2016, în jurul orelor 7:12, jud. Constanța, municipiul Medgidia, str. Plevnei nr. 5, bl. 3 Tineret, explozie.
  Constatări:
  Din cauza acumulărilor de gaze de la o butelie de aragaz, în camera nr. 5 de la etajul 2 al scării A s-a produs o explozie urmată de un incendiu.
  Ca urmare a incendiului au fost afectate 11 încăperi locuite, prin distrugerea ușilor de acces, a ferestrelor și a două balcoane.
  Măsuri dispuse:
  Au fost luate măsuri de asigurare a zonei prin restricționarea accesului persoanelor în zona afectată.
  A fost solicitată o expertiză, elaborată de către un expert tehnic atestat.