Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna octombrie 2017 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Cutremur de 4,1 grade Richter în zona seismică Vrancea


08.10.2017, ora 04:49:39, Vrancea
Constatări:
Zona seismică Vrancea, județul Vrancea, magnitudine 4,1 grade pe scara Richter, la adâncimea de 128 km și distanța de 40 km de Covasna.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, precum și de înștiințare a tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ, prin intermediul aplicației SMS.

2. Explozie de gaze, Baia Mare


24.10.2017, ora 19:00, jud. Maramureș, municipiul Baia Mare, str. Melodiei bl. 5, ap.21
Constatări:
În apartamentul situat la parter a fost efectuată o intervenție neautorizată la instalația de gaze. Au fost avariate: peretele despărțitor dintre baie și bucătărie, ușa metalică de la intrarea în apartament și geamul de la bucătărie. Nu s-au observat fisuri sau alte deteriorări în apartament sau pe scara blocului.
Măsuri dispuse:
Operatorul de gaze a oprit furnizarea gazelor naturale și a efectuat măsurători pe toată strada. Nu au fost depistate alte scurgeri de gaze.

3. Incendiu cladire, București


29.09.2017, în jurul orelor 16:00, str. Colnicului 12 și str. Intrarea Baba Voica nr. 9 și nr. 7.
Constatări:
Imobilele, alipite între ele la calcane, au regimul de înăţime P, P+M, P+1E+M, având structuri de rezistență diferite(cărămidă, structură din lemn cu pereți din gips carton). Imobilul de la nr. 12 str. Colnicului este în stare de precolaps și nu mai poate fi locuit.
Măsuri dispuse:
In data de 29.09.2017 în jurul orelor 11:30 inspectorii IRCBI s-au deplasat la adresele menţionate în vederea efectuării constatărilor.
La solicitarea IRCBI s-a deplasat la locul incendiului un expertul tehnic atestat care în urma evaluării situaţiei existente a întocmit NOTA DE EXPERT prin care a stabilit măsuri de intervenție la imobilele afectate.

4. Incendiu, București


Str. Delureni și str. Serg. Manea Ștefan
Constatări:
Imobilele, alipite între ele la calcane, au regimul de înăţime parter, având structuri de rezistenţă diferite (cărămidă, paiantă). La această dată nu se cunosc cauzele producerii incendiului, reprezentanţii ISU desfăşurând cercetări referitoare la acest eveniment.
Măsuri dispuse:
In data de 29.09.2017 în jurul orelor 09:30 inspectorii IRCBI s-au deplasat la adresele menţionate în vederea efectuării constatărilor.
La solicitarea IRCBI s-a deplasat la locul incendiului un expert tehnic atestat care în urma evaluării situaţiei existente a întocmit NOTA DE EXPERT prin care a stabilit măsuri urgente de punere în siguranţă a construcţiilor afectate" precum şi punctul de vedere cu privire la posibilitatea utilizării în siguranţă a exploatării construcţiilor afectate. După finalizarea controlului vă vom informa cu privire la măsurile dispuse.

5. Incident Gura Sutii, jud Dambovita


25.10.2017, în jurul orei 16.30, comuna Gura Șuții, sat Gura Șuții, jud. Dâmbovița, str. Siliștii
Constatări:
Lucrările la obiectivul "Rețea canalizare ape uzate menajere și stație de epurare" se execută în baza autorizației de construire nr. 20/29.03.2017.
În timpul executării lucrărilor de terasamente, pe str. Siliștei, un muncitor aflat în șant, la o adâncime de cca. 3m, a decedat după ce a fost acoperit de pământ, în urma prăbușirii unui perete al șanțului excavat pentru pozarea conductei de canalizare. Prăbușirea malului de pământ s-a produs lângă utilajul de săpat, în șanț fiind prezent un singur muncitor.
Măsuri dispuse:
Zona a fost împrejmuită și semnalizată. I.J.C. Dâmbovița va efectua o acțiune de control privind execuția lucrărilor de construcții și a condițiilor tehnice de producere a accidentului.

6. Prăbușire planșee imobil, Lupeni


11.10.2017, între orele 3:00-4:00, jud. Hunedoara, municipiul Lupeni, str. Tineretului nr. 5, bl. D1.
Constatări:
Bloc de locuințe P+4E, cu o scară, 32 de apartamente, având structura din fundații de beton, zidărie portantă din cărămidă, planșee fâșii din beton armat cu goluri.
Cauza: dislocarea la parter a unor ziduri portante din cărămidă, de sub zidurile de cărămidă de la et. 1. A fost afectată structura de rezistență, prin prăbușirea, la parter, a planșeelor din fâșii din beton cu goluri de la două apartamente de la etajul 1.
Măsuri dispuse:
-Evacuarea locatarilor,
-Evaluarea structurii de rezistență,
-S-a propus demolarea construcției, care în urma evaluării se încadrează în clasa I de risc seismic.

7. Prăbușire zid de sprijin, Brașov


07.10.2017, ora 11:10, municipiul Brașov, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 18
Constatări:
Strada Constantin Dobrogeanu Gherea este artera de circulație care face legătura între Cetatea Brașovului(centru) și cartierul Valea Cetății (Răcădău). În data de 07.10.2017 un autoturism a lovit zidul de sprijin de greutate, executat din piatră cioplită și rostuită. Autoturismul a lovit zidul de sprijin, care a fost dislocat și s-a prăbușit pe o lungime de circa 1:00m spre carosabil îngreunând circulația.
Măsuri dispuse:
S-a dispus proprietarului imobilului și zidului de sprijin, expertizarea tehnică de calitate la cerința A1, întocmită de către un expert tehnic atestat, pentru obținerea în regim de urgență a autorizației de construire și executarea lucrărilor de punere în siguranță a zidului de sprijin.