Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna OCTOMBRIE 2019 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Prăbușire pod, Satul Găinești, comuna Slatina, județul Suceava

08.10.2019

Constatări:
Podul cu o vechime de peste 50 de ani s-a prăbușit producând distrugerea în totalitate a consolei din beton armat, de pe prima deschidere, partea aval. Circulația rutieră nu se mai poate desfășura pe podul în cauză.

Măsuri dispuse:
Administratorul drumului, Comuna Slatina, a interzis circulația rutieră pe podul în cauză. Inspectoratul Județean în Construcții Suceava va efectua un controlul privind urmărirea comportării în exploatare a podului în cauză.

2. Prăbușire zid biserica, strada Principală nr.142, sat Drăușeni, comuna Cața, județul Brașov

Constatări:
Ca urmare a degradării permanente a structurii prezentate, a neîndepărtării apelor pluviale de la baza zidurilor de incintă și a vegetației existente, zidul incintei este afectat de umezeală pe 75% din înălțime, zidul având circa 5.00m de la strada situată în partea de sud, unde s-a produs colapsul. Datorită efectului de îngheț-dezgheț și a udării terenului de fundare, în circa 500 de ani s-au produs tasări diferențiate, soldate cu fisuri străpunse, pe înălțimea zidului. Apa acumulată în zidăria de piatră au creat tensiuni suplimentare, mortarul de var nerezistând la întindere. Zona de sud est a incintei se învecinează cu case nelocuite, aflate în administrarea Comunei Cața. Nefolosirea bisericii nu a permis observații asupra zidului de incintă și aceste neconformități s-au acumulat și au dus, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la prăbușirea unei porțiuni importante din zid, de circa 4,050 – 5.00m lungime. Aria de răspândire a elementelor constitutive a fost mare, din cauza înălțimii zidului, care s-au răspândind pe toată strada din sud-estul obiectivului. Prăbușirea zidului s-a soldat cu avarierea unui autoturism. Pietrele, de dimensiuni apreciabile s-au împrăștiat până pe partea cealaltă a străzii – circa 4.00 m fără a provoca pagube materiale.
Având în vedere apropierea sezonului rece, cu fenomene meteorologice necontrolabile, violente, se apreciază că latura de sud-est se va prăbuși în totalitate anul acesta, cu posibilitatea antrenării a trei turnuri amplasate le latura sud-est, aflate în situație la limita colapsului.

Măsuri dispuse:
1. La data verificărilor la fața locului nu se afla nici o persoană cu atribuții de răspundere.
2. Nu se pot preciza cauzele care au determinat prăbușirea zidului de incintă și a deteriorării caracteristicilor geotehnice, acestea revenind de drept experților tehnici atestați.
3. În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) al Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va dispune reprezentantului legal al construcției expertiză tehnică de calitate, întocmite de experți tehnici atestați, pentru executarea în regim de urgență a lucrărilor de punere în siguranță a zonei și construcției, cu grad de periculozitate foarte ridicat.
4. Se va pune la dispoziția reprezentantului legal al construcției Lista experților tehnici din județul Brașov.
5. S-a adus la cunoștința reprezentanților Primăriei Comunei Cața evenimentul produs și obligațiile legale pe care le au față de imobilele administrate, situate în zona potențială de prăbușire în continuare a zidului de incintă.

3. Alunecare teren, Strada Zaharia Stancu fn nord strada Henri Coandă municipiul Brașov, județul Brașov

31.10.2019, ora 15.00 – 16.00

Constatări:
Obiectivul verificat a fost canalizarea menajeră, cu săpătura deschisă pe circa 150,00 m cu adâncimi de la 2.00 – 4.50m, situat pe locul fostelor uzine Tractorul Brașov și Hidromecanica Lucrările de construcții nu sunt autorizate și documentația prezentată de investitor nu este verificată de verificator de proiecte atestat. La data verificărilor șantierul era închis, neexistând persoane care să prezinte informații.

Măsuri dispuse:
Nu se pot preciza cauzele care au determinat alunecarea terenului, această responsabilitate revenind de drept expertului tehnic atestat. În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor dispune măsurile și sancțiunile legale.