Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna OCTOMBRIE 2021 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Incendiu, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța

01.10.2021 în jurul orei 09:53

Constatări:
Corpul de clădire cu regim de înălțime D+P+2E și destinația Spital Clinic de Boli Infecțioase a fost afectat de incendiul izbucnit de la parterul clădirii, din cadrul secției ATI afectând suprafața parterului, iar fumul rezultat din urma incendiului fiind propagat în toată incinta clădirii. Cauzele producerii incendiului urmează a fi stabilite de organele competente.br /> În urma vizualizării clădirii, nu se constată avarierea elementelor structurale exterioare, parterul clădirii fiind cel mai afectat de incendiul propagat. Obiectele afectate prin deformare sau dislocare sunt: echipamentele medicale și tâmplăria (uși și ferestre).

Măsuri dispuse:
Se impune realizarea unui control privind urmărirea comportării în exploatare pentru a se stabili dacă sunt necesare măsuri de punere în siguranță a clădirii.

2. Accident tehnic, Grădinița, Comuna Oituz, județul Bacău

11.10.2021

Constatări:
Obiectivul este o grădinița din comuna Oituz, județul Bacău aflată în reabilitare care are fundația din beton ciclopian (nearmat). Prin săpătura pe latura de sud un tronson de aproximativ 12 m lungime s-a înclinat fundația antrenând zidul de cărămidă existent.

Măsuri dispuse:
Ancheta este în curs de desfășurare.

3. Incendiu, strada Depozitelor, nr. 20, județul Mureș, municipiul Târgu Mureș

26.10.2021, ora 16:30, finalizat în data de 28.10.2021, ora 10:00

Constatări:
Clădirea afectată este un centru comercial cu destinația de spațiu de depozitare și vânzare, cu regim de înălțime P+E parțial. În prezent nu se cunosc cauzele incendiului. Suprafața afectată este de circa 5000 mp. Incendiul a cauzat arderea majoră a structurii de rezistență, realizată din cadre din beton armat prefabricat: stâlpi + grinzi + panouri, prefabricate din beton armat, pereții perimetrali din zidărie de cărămidă și de compartimentare din diferite materiale, tâmplărie (lemn, PVC, metal). Ca urmare a incendiului s-au prăbușit planșeele de la parter ale clădirii pe circa 75% din suprafața afectată.

Măsuri dispuse:
Au luat măsuri de sistare a furnizării utilităților pentru prevenirea producerii oricăror evenimente ulterioare.
Zona este delimitată cu bandă avertizoare pentru evitarea producerii unor accidente și limitarea accesului. Având în vedere starea degradărilor se impune expertizarea tehnică de calitate a clădirii întocmită de către un expert tehnic atestat și luarea măsurilor ce se impun ca urmare a expertizării acesteia.