Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna octombrie 2018 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Disclocarea și prăbușirea plăcii aferente balconului de peste parter, Str. Barbu Delavrancea nr. 29, sector 1, București


10.10.2018
Constatări:
Evenimentul a produs disclocarea și prăbușirea plăcii aferente balconului de peste parter, iar doi muncitori care se aflau pe această placă au suferit traumatisme fiind ulterior transportați la spital.
Măsuri dispuse:
Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului București au dispus sistarea oricăror lucrări la imobilul situat în Str. Barbu Delavrancea nr. 29, sector 1, urmând a definitiva controlul în cursul zilei de 11.10.2018.

2. Incendiu Strada stadionului, nr. 9, loc. Greci, jud. Tulcea


Data producerii evenimentului: 24.10.2018
Constatări:
Au fost afectate 3 imobile:
1 – construcție tip hală industrială cu fundație din beton, structura din fier cu pereți din tablă, acoperiș structura din ferme metalice și învelitoare din tablă.
2 – două anexe structura din zidărie bca, cu acoperiș structura din lemn și învelitore tablă.
Cauza eveniment:scurt circuit electric


3. Explozie Municipiul Călărași, județul Călărași, str. Porumbeilor, nr.15


26.10.2018, ora 15.57
Constatări:
Locuință a fost avariată în totalitate iar cealaltă a suferit degradări.
Au fost identificate două persoane afectate de explozie și prăbușirea uneia din clădiri, o victimă de 63 de ani fiind prinsă sub dărâmături și preluată de serviciul de ambulanță.
Cealaltă victimă în vârstă de 3 ani a fost evacuată de către vecini și predată serviciului de ambulanță.
Măsuri dispuse:
I.J.C. Călărași va efectua o acțiune de control privind urmărirea comportării în timp a construcției, în vederea dispunerii măsurilor legale.

4. Incendiu Municipiul Piatra Neamț, str. Dimitrie Leonida, nr. 23, bl.D5, sc.B, et. III, ap.34, județul Neamț.


31.10.2018, Ora: 1340, durata: 2 ore
Constatări:
Obiectivul este un bloc locuințe colective, 19 apartamente, S+P+4E, cu acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare de azbociment. Cauzele producerii: Explozie urmată de incendiu, datorată unei acumulări de gaze naturale, ca urmare a uzurii fizice a unor armături din rețeaua de utilizare a gazelor și a unui contact electric neizolat.
Măsuri dispuse:
Expertizare tehnică a clădirii la cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate.
Dezafectarea șarpantei și a incintelor apartamentelor afectate, în vederea realizării lucrărilor de consolidare și refacerea elementelor de com-partimentare distruse sau parțial distruse.
Refacerea acoperișului distrus de incendiu și realizarea închiderilor apartamentelor a căror uși au fost distruse.
Refacerea în soluții provizorii și respectiv definitive a instalațiilor electrice, sanitare și de gaze naturale.
Autorizarea în regim de urgență a lucrărilor de consolidare și refacere a clădirii.

5. Prăbușirea parțială a împrejmuirii pe o lungime, Comuna Fântânele,județul Teleorman


24.10.2018, ora 12.00–19.00
Constatări:
Pe raza localității au fost înregistrate rafale puternice de vânt care au favorizat prăbușirea parțială a împrejmuirii.
Măsuri dispuse:
I.J.C. Teleorman va efectua o acțiune de control privind urmărirea comportării în timp a construcției, în vederea dispunerii măsurilor legale

6. Prăbușirea planșeului, Judeţul TIMIȘ, Timișoara, str. Bd. Regele Carol I, nr. 1, et. 1, ap. 7.


30.10.2018, aprox. ora 16:00
Constatări:
Clădirea de locuințe colective cu regim de înălțime P+2E, la care s-a produs accidentul are o vechime mare și este situată în categoria de monumente istorice: Situl urban "Vechiul cartier Iosefin". Pe grinzile de planșeu vizibile se observă urme de putregai a acestora, fiind în zona de trecere a țevilor de apă pe verticală pe coloană.
Măsuri dispuse:
Nu s-au înregistrat victime, decât pagube materiale.

7. Fenomenul de înclinare a Decantorului Primar B, Str. Ștefan cel Mare nr. 1, mun. Vaslui


Anul construirii 2015-2017, decantor primar B
Constatări:
Pernă de argilă are înălțimea de 2m, fundație inelară este din b.a. ,pereți sunt postcomprimați. Cauza accidentului tehnic o constituie înclinarea decantorului ca urmare a tasării diferențiate la nivelul inelului de fundare,conform Raportului de expertiză din 2017 întocmit de un expert tehnic.
Măsuri dispuse:
1. Constructorul și beneficiarul vor realiza măsurători la zi conform recomandărilor din procesul verbal de control , iar valorile vor fi comunicate expertului tehnic în vederea concluzionării asupra comportării, în special a Decantorului Primar B cât și a Decantorului Primar A.
2. Constructorul va preda către beneficiar, Proiectul Privind Urmărirea Specială a Comportării în Timp conform cerințelor expertizei tehnice întocmite de către un expertul tehnic atestat și va fi comunicat de asemeni și I.J.C. Vaslui.