I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

 

 

 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică de monitorizare a siguranţei în construcţii, în cadrul funcţiei de sprijin "monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora", potrivit

Hotărârii de Guvern nr. 2288/2004 din 09.12.2004

 

 

 

      

 

 

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii,
în luna septembrie 2016
 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

  1.   Cutremur de 4,3 grade Richter în zona Vrancea

  01.09.2016, ora 10:49:21, Zona seismică Vrancea, cutremur de pământ.
  Constatări:
  Cutremurul de pământ a avut o magnitudine de 4,3 grade pe scara Richter, s-a produs la o adâncime de 143 km și la o distanță de 24 de km de Covasna.
  Măsuri dispuse:
  Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, precum și de înștiințare a tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ prin intermediul aplicației SMS

  2.   Prăbușire plafon fals Cinematograf Focșani

  08.09.2016, Jud. Vrancea, Focșani, Calea Moldovei nr. 32, Cinematograful din Centrul Comercial Focșani Mall (European Retail Park)
  Constatări:
  Cauza probabilă: Încărcări suplimentare create prin urcarea unei persoane(conform declarațiilor proprietarului) în spațiul dintre plafonul fals și grinzile structurii de rezistență. Plafonul fals realizat din plăci de gips-carton și profile din table a cedat, antrenând aprox. 80% din suprafața acestuia.
  Măsuri dispuse:
  S-a dispus proprietarului/administratorului construcției efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat, pentru obiectul "Cinema cu amfiteatru".

  3.   Incendiu la biserica romano-catolică din satul Atia, com. Corund, Harghita.

  18.09.2016, în jurul orelor 22:00, Biserica romano-catolică din satul Atia, comuna Corund, incendiu puternic.
  Constatări:
  Cauza producerii incendiului sunt ploile torențiale cu tunete și fulgere. În urma incendiului structura acoperișului și a planșeului bisericii a fost distrusă în totalitate, la fel și finisajele interioare și exterioare, respectiv instalațiile.
  Măsuri dispuse:
  Pagubele sunt în curs de evaluare. I.J.C. Harghita va efectua un control la fața locului și va dispune măsuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  4.    Cutremur de 5,3 grade Richter în zona Vrancea

  24.09.2016, ora 02:11:20, zona seismică Vrancea, cutremur de pământ.
  Constatări:
  Cutremurul de pământ a avut o magnitudine de 5,3 grade pe scara Richter, s-a produs la o adâncime de 91 km și la o distanță de 38 de km de Covasna. Nu s-au semnalat pagube.
  Măsuri dispuse:
  Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, precum și de înștiințare a tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ prin intermediul aplicației SMS.