Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna septembrie 2017 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Desprindere element fațadă, Motru


11.09.2017, ora 8:30 - 9:30, jud. Gorj, Mun. Motru, str. Margaretei bl.T7, sc B.
Constatări:
Din cauza neefectuării lucrărilor de reparații și întreținere de către Asociația de proprietari de la adresa amintită, un element de placare a aticului blocului, deasupra ultimului apartament de la et. 4, pe sc. B, s-a desprins și a căzut în zona verde din apropierea blocului, afectând în cădere o antenă parabolică de la et. II (elementul prefabricat desprins prezenta o structură metalică proprie și de ancorare corodată și care în timp a cedat și a condus la desprinderea de pe suprafața aticului).
Măsuri dispuse:
S-a dispus Asociației de proprietari nr. 16 să ia măsurile pentru recuperarea cărții tehnice a construcției de la proprietarul inițial și să numească o persoană responsabilă cu urmărirea comportării în timp a construcției. Asociația va comanda la o firmă de proiectare autorizată întocmirea instrucțiunilor de urmărire curentă a construcției.

2. Desprindere tencuială tavan, Timișoara


12.09.2017, jud. Timiș, Timișoara, str. George Coșbuc nr. 5, sc. A, ap. 5.
Constatări:
Apartamentul se afla la et. 3 într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, situat în ansamblul de monumente, construit după anul 1977. Nu există fisuri vizibile la placa din beton rămasă aparentă și nici la vreun alt element structural sau nestructural din apartament. Nu există infiltrații de apă. Nu există victime și nici pagube materiale majore.
Măsuri dispuse:
Proprietarul reclamă că vecinul de la scara B, cu un etaj mai sus, execută lucrări de construcții. Vecinul reclamat nu a fost găsit la proprietatea sa, urmând ca acesta să fie identificat și să se constate dacă cele reclamate sunt adevărate.

3. Explozie de gaze, jud. Botoșani


19.09.2017, str. Primăverii nr. 18, sc. B, mun. Botoșani
Constatări:
Cauza accidentului tehnic o constituie acumularea de gaze în ap. 5. La data prezentei nu s-a determinat de către reprezentanții Delgaz Grid locul unde s-a produs pierderea de gaz de la instalația de gaze din ap. 5. Sunt observate două crăpături între stâlpul de colț și zidăria de închidere de la ap. 5, 8, 11a.
La structura de rezistență din beton armat pot exista degradări la stâlpii și grinzile de la ap. 2, 4, 5, 7, 8, 11a, care pot fi evaluate numai după desfacerea tencuielilor. La două planșee dintre ap. 5-8 sunt observate fisuri în tencuieli, care trebuie decapate, pentru a se constata dacă afectează și placa din beton armat.
La ap. 2 există crăpături, la ap. 3 ușa de la intrare este deformată din toc.
La ap. 4, doi pereți dintre ap 4-5 sunt distruși în totalitate, ușa este deformată și deplasată din toc.
La ap. 5 pereții neportanți dintre dormitor și hol , dormitor-bucătărie, dormitor-sufragerie,bucatarie ap. 4, baie - ap.4 sunt distruși în totalitate, închiderea balconului distrusă, ferestrele și ușile distruse.
La ap. 6 ușa de intrare și ușa de la dormitor sunt distruse.
La ap. 7 sunt crăpături la pereții de la baie și la tocul ușii de la dormitor.
La ap. 8 sunt crăpături la pereții dintre bucătărie-dormitor, dormitor-hol, bucătărie -baie, peretele exterior de la sufragerie, ușa de la intrare distrusă.
La ap. 9 ușa de intrare deformată.
La ap. 10 ușa de interior distrusă și un perete din ghips carton de la intrare distrus.
La ap. 11a, 11b, ușile de intrare distruse, și la ap. 11b un glasvand distrus.
La ap. 12 ușa de la intrare și un glasvand sunt distruse.
La parter la spatiile comerciale de sub ap. 1, 2 există infiltrații de apă folosita la stingerea incendiului în ap. 5.
Măsuri dispuse:
IJC Botoșani recomandă încetarea utilizării ap. 2, 4, 5, 8, 11 a.
Proprietarii apartamentelor și spațiilor comerciale de la adresa în cauză vor asigura expertizarea tehnică de calitate a acestora, precum și proiectarea, în regim de urgență, în vederea executării lucrărilor de consolidare, reparații și refacere.

4.Prabusire perete calcan, Sebes


06.09.2017, în jurul orei 06.40, municipiul Sebeș-Petrești, str Crișan, nr 18, jud Alba
Constatări:
S-a prăbușit o parte din peretele locuinței pe o lungime de aprox 6ml din care 3ml de perete despărțitor între vecini. Zidul s-a prăbușit pe proprietatea vecină.
Măsuri dispuse:
Având în vedere starea construcției se impune punerea în siguranță a construcției pentru evitarea producerii unor accidente și luarea măsurilor necesare menținerii aptitudinii pentru exploatarea construcției aflate în proprietate, în urma unei expertize tehnice de calitate întocmită de expert tehnic atestat în conformitate cu prevederile Legii nr 10/1995 privind calitatea în costrucții.

5. Prabusire tencuiala parapeti balcoane, Bucuresti


31.08.2017, în jurul orei 14.30, București, sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 67, bl. 6P, tronson 5
Constatări:
Tencuiala de la parapeții balcoanelor situate pe frontonul blocului la etajele 8 și 9 s-a prăbușit pe trotuarul situat în vecinătatea imobilului.
Reprezentanții I.S.U. au intervenit și au dezafactat resturile rămase pentru a evita alte evenimente.
Măsuri dispuse:
S-a dispus întocmirea unui proiect de urmărire în exploatare a imobilului și numirea unui responsabil cu efectuarea acestei activități. A fost dispusă îngrădirea și protejarea zonei afectate.

6. Prăbușire estacadă, Timișoara


19.09.2017, Jud. Timiș, Timișoara, Calea Lugojului, DN 6
Constatări:
În urma fenomenelor meteorologice din data de 17.09.2017, ora aproximativă 16:00, s-a produs un accident tehnic, constând în prăbușirea unei estacade amplasate deasupra drumului.
Estacada (poarta) rutieră, amplasată deasupra drumului de 2 benzi pe sens s-a prăbușit.
Pe elementele structurale de beton se identifică urme de coroziune la armătură și la grinda de metal. Structura are o vechime de aprox. 30 de ani, în ultimii ani efectuându-se intervenții, după constatările de la fața locului, care au constat în modificarea arhitecturii prin îmbrăcarea pe exterior a stâlpilor și grinzii cu material decorativ și amplasarea de indicatoare de identificare.
Au mai fost afectate liniile de troleibuz, delimitatoarele(parapeții) metalice dintre sensurile de circulație și autoturismul pe care s-a prăbușit pasarela.
Măsuri dispuse:
A fost convocat proprietarul, Primăria Timișoara, cu toate documentele referitoare la execuția lucrării.

7. Prăbușire învelitoare de tablă, București


20.09.2017, București, sector 5, Calea Rahovei nr. 157, proprietar RAHOVA MALL-AMERICAN MALL SRL.
Constatări:
Clădirea este monument istoric clasa B, conform Listei monumentelor istorice din București, făcând parte din Ansamblul Palatul și Fabrica de bere Bragadiru, datând din perioada 1894-1895. În urma prăbușirii învelitoarei de tablă pe o lungime de aprox. 50 m, pe latura adiacentă a B-dului George Coșbuc, a fost întreruptă circulația pe carosabil pe perioadă limitată.
Măsuri dispuse:
Zona adiacentă fațadei a fost delimitată și împrejmuită.
La solicitarea IRCBI, un expert tehnic atestat pe cerința rezistență mecanică și stabilitate a întocmit o notă de expert, prin care a dispus de îndată efectuarea unor măsuri de punere în siguranță a imobilului, constând în evacuarea palelor de astereală și învelitoare prăbușite peste planșeul de beton armat al et. 2, desființarea și evacuarea elementelor de șarpantă în zona avariată, desființarea elementelor de zidărie ale aticului de la mansardă pe zona acoperișului afectat..

8. Prăbușire parțială imobil Drobeta Tr. Severin


17.09.2016, ora 21:00, jud. Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin, b-ld. Tudor Vladimirescu, nr. 209
Constatări:
Construcție cu regim de înălțime parter.
Precipitații reduse cantitativ, vânt cu intensitate moderată cu posibile rafale locale, coroborat cu degradarea avansată a elementelor construcției și neexecutarea în timp a lucrărilor de întreținere și reparații.
Pe fondul unor fenomene meteorologice de intensitate redusă, coroborat cu neexecutarea în timp a lucrărilor de întreținere și reparații la acoperișul și calcanul unei porțiuni de construcție realizat cu structură din elemente de lemn (talpă, popi, contravântuiri, pană) având secţiunile afectate de factorii externi şi trecerea timpului, cu umplutură din zidărie de cărămidă cu grosimea de jumătate de cărămidă, s-a produs prăbușirea acestuia pe aprox. jumătate din lungime în curtea imobilului învecinat, la nr. 207. În urma evenimentului s-au înregistrat degradări izolate ale curții în zona prăbușirii (borduri, pavaj beton, viță de vie, etc), nefiind implicate persoane.
Măsuri dispuse:
Au fost stabilite operativ măsuri pentru evitarea extinderii prăbușirii elementelor de construcții din imediata vecinătate, proprietarul construcției afectate.
Măsuri dispuse, în sarcina proprietarului imobilului cu nr. 209:
- urgentarea efectuării expertizei tehnice la cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate a construcțiilor ai căror pereți sunt dispuși pe limita vestică de proprietate, aflați în diverse stadii de degradare, care pot afecta și proprietatea vecină, urmând ca prin aceasta să se stabilească starea tehnică a construcțiilor precum și soluțiile tehnice pentru reparații, inclusiv măsurile de intervenție în primă urgență care se impun până la obținerea autorizațiilor de construire/desființare necesare și executarea efectivă lucrărilor.
- efectuarea lucrărilor de reparaţii la construcţiile aflate în proprietate, în special la pereții construcțiilor de pe limita de proprietate precum și la acoperișurile care prezintă degradări, potrivit obligaţiilor ce revin proprietarilor, administratorilor şi utilizatorilor, conform prevederilor art. 27 şi 28 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, astfel încât să fie asigurată menţinerea cerinţelor esenţiale pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor. Lucrările de reparaţii se vor executa cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, până cel mai târziu la data de 30.11.2017.
- asigurarea permanentă a tuturor măsurilor necesare în raport cu degradările elementelor de construcții amplasate pe limita de proprietate, pentru evitarea producerii oricăror evenimente care pot afecta proprietatea vecină, pentru care responsabilitatea revine exclusiv proprietarului construcțiilor, doamna Bădeț Simona Alexandrina.
S-a recomandat încetarea utilizării încăperilor din corpul de clădire rămas fără acoperiș până la executarea lucrărilor de punere în siguranță conform concluziilor din raportul de expertiză tehnică.

9. Prăbușire zid de sprijin, Brașov


22.09.2017, orele 13:00, Municipiul Brașov, strada General Traian Moșoiu
Constatări:
Imobilul face parte din zona de protecție a monumentelor istorice. Partea carosabilă a drumului este realizată din piatră cubică iar terasamentul drumului este în rambleu.
S-a constatat prăbușirea zidului de spijin, aferent strazii General Traian Moșoiu, realizat din zidarie de piatră cu mortar de ciment și a trotuarului, bordurilor, împrejmuirii din panouri metalice, pe o lungime de aproximativ 10 m.
Ca urmare a inspecției vizuale, s-a constatat că materialele rezultate din surpare, au acoperit zidurile posterioare ale imobilelor situate la adresele: str. Piatra Mare, nr. 34 și str. Piatra Mare, nr.34A.
Măsuri dispuse:
1. La ora controlului, la fața locului erau prezenți reprezentanții ISU Brașov, Poliției Locale a Municipiului Brașov și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.
2. În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, se va dispune Primăriei Municipiului Brașov o expertiză tehnică de calitate întocmită de către un expert tehnic atestat, pentru executarea în regim de urgență a lucrărilor de punere în siguranță a căilor de comunicații și a imobilelor aflate în zonă.

10. Fenomene meteo; vijelii, jud. Bihor, Bistrita-Nasaud, Maramures, Cluj, Salaj


17.09.2017, pe raza judetelor Bihor, Bistrita-Nasaud, Maramures, Cluj, Salaj
Constatări:
Intensificarea vântului, care a luat aspect de vijelie. Au fost produse avarii la imobile, fiind afectate marea majoritate a gospodăriilor(în general acoperișuri luate de vânt).
S-au produs avarii la rețelele electrice: 18 linii de medie tensiune, 364 de posturi de transformare și 12 stâlpi de medie tensiune au fost afectate.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri de degajare a materialelor deteriorate.