Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna SEPTEMBRIE 2019 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Cutremur tectonic, zona seismică Vrancea

08.09.2019, ora 22:06

Constatări:
În zona seismică Vrancea, județul Vrancea a avut loc un cutremur cu magnitudine 3,5 pe scara Richter, la o adâncime de 114 km, la 39 km de Focșani.

Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de urgență Vrancea precum și înștiințarea tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ prin intermediul Aplicației SMS.

2. Accident tehnic – Oraș Ulmeni, str. Podului (DJ 182A, km 41+890), județul Maramureș

13.09.2019, ora 16.20

Constatări:
La obiectivul Pod peste râul Someș în orașul Ulmeni, la efectuarea translatării prin ripare a tablierului metalic s-a produs alunecarea tablierului de pe eșafoade. S-au produs avarii prin ruperea unor tiranți și apariția unor deformații la elementele metalice ale tablierului.

Măsuri dispuse:
1. Restricționarea accesului persoanelor neautorizate în șantier.
2. Oprirea imediată a lucrărilor.
3. Expertiză tehnică de către un expert tehnic atestat a stării tehnice a structurii de rezistență la stadiul fizic în care se află construcția și care va stabili soluțiile de consolidare și punere în siguranță a lucrărilor.

3. Prăbușire tencuială Școală Gimnazială Câlnic, județul Gorj

16.09.2019, ora 11:00

Constatări:
În timpul executării lucrărilor de refacere a șarpantei școlii o bucată de tencuială de aproximativ 1,0 mp s-a desprins de pe planșeul de lemn prăbușindu-se într-una din sălile de clasă fără a produce victime. În cursul aceleași zilei executantul a efectuat reparația porțiunii de tencuială.

Măsuri dispuse:
Executarea lucrărilor de construcții se va face numai în afara orelor de curs.

4. Cutremur tectonic, zona seismică Vrancea

20.09.2019, ora: 02:11

Constatări:
În zona seismică Vrancea, județul Vrancea a avut loc un cutremur cu magnitudine 3,9 pe scara Richter, la o adâncime 150 km, 37 km de Covasna.

Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de urgență Vrancea precum și înștiințarea tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ prin intermediul Aplicației SMS.