Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna SEPTEMBRIE 2020 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Accident tehnic, Strada Maramureșului Nr. 112, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

03.09.2020, ora 02:00

Constatări:
Proprietarul imobilul cu destinație locuință familială a efectuat lucrări de desființare a unor anexe gospodărești din curtea posterioară, a executat lucrări de săpătură pe latura nordică a proprietății și a turnat talpa de fundație a unui viitor zid de sprijin, provocând astfel surparea malului săpăturii. Proprietarul imobilului nu deține autorizație de desființare și construire pentru lucrările executate.

Măsuri dispuse:
1. A fost limitat accesul în incintă până la finalizarea verificărilor;
2. La finalul verificărilor efectuate de personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Cluj se va întocmi procesul-verbal de control prin care vor fi dispuse măsuri de punere în siguranță a terenului, expertizarea amplasamentului precum și efectuarea de către proprietar a demersurilor de obținere a autorizației de construire de strictă necesitate;
3. Lucrările se vor realiza în baza unui proiect tehnic verificat și autorizat conform prevederilor legale în vigoare, după ce măsurile sus-menționate vor fi îndeplinite.

2. Accident tehnic, Strada Intrarea Crainicului Nr. 9 - 11, Sector 6, București

04.09.2020, în jurul orei 11

Constatări:
În clădirea cu destinația de imobil locuințe și regim de înălțime P+4E s-a produs o explozie. Cauza probabilă a producerii evenimentului poate fi acumularea de gaze.

Măsuri dispuse:
În urma controlului efectuat în data de 04.09.2020 a fost încheiat procesul- verbal de control prin care s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice care să ateste starea tehnică a imobilului în urma evenimentului.

3. Accident tehnic, Spital de recuperare medicală cu regim hotelier și alimentație publică comuna Sânmartin, Localitatea Cordău, Județul Bihor

07.09.2020

Constatări:
În timpul manipulării a unei „legături” de bare din otel beton utilizat la armarea elementelor cu o masă de circa 2960 kg, macaraua turn și-a pierdut stabilitatea și s-a prăbușit peste placa planșeului peste parter a corpului C2.
În urma accidentului tehnic s-a produs strivirea locală a arcelor din beton armat perimetrale corpului C2, precum și la degradarea locală a plăcii în consola de peste demisol de la corpul C1.

Măsuri dispuse:
• Oprirea lucrărilor de construcții.
• Expertizarea lucrărilor de construcții la cerința A1 – Rezistență mecanică și stabilitate.
• Raportul de expertiză tehnică va indica măsurile tehnice de consolidare și remediere dacă este cazul.

4. Accident tehnic, Strada Baba Novac, Nr.8, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

07.09.2020, ora 19:20

Constatări:
Imobilul s-a prăbușit parțial datorită stării avansate de degradare. Acoperișul imobilului s-a prăbușit în totalitate, urmat de prăbușirea zidului de pe latura estică și parțial zidul de pe latura nordică. Ceilalți pereți au rămas pe poziție, neprezentând siguranță.

Măsuri dispuse:
A fost întocmit un proces-verbal de control privind urmărirea comportării în timp, în urma căruia s-au dispus măsuri de punere în siguranță a zonei afectate prin delimitarea zonei care prezintă pericol pentru pietonii care circulă atât pe trotuarul expus din interiorul curții, cât și pentru pietonii care circulă în incinta învecinată.
Totodată, s-a dispus ca măsură suplimentară adresarea către administrația publică locală în vederea aplicării prevederilor legale pentru imobilul parțial prăbușit.

5. Accident tehnic, Strada Mihai Eminescu, Nr. 50, Municipiul Arad, Județul Arad

13.09.2020 ora 22:00

Constatări:
În clădirea imobil cu funcție de locuințe colective cu regim de înălțime Sp+P+2E s-a produs desprinderea unei porțiuni din placă/planșeu peste etaj, aferentă coridorului exterior de la etajul 2 cu prăbușirea acesteia în coridorul de la etajul 2 și blocarea parțială a accesului într-un apartamentul.

Măsuri dispuse:
A fost recomandată punerea în siguranță a planșeului peste etajul 2, în baza unei expertize tehnice și a unei autorizații de construire în regim de urgență. Se va efectua un control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind urmărirea comportării în exploatare a construcției.