Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna SEPTEMBRIE 2021 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Accident tehnic, strada Elev Ștefănescu Ștefan nr. 61, bloc 420, sector 2, Municipiul București

09.09.2021, ora 17:20

Constatări:
Obiectivul este un bloc de locuințe cu regim de înălțime S+P+10E unde se execută lucrări de reabilitare termică, în baza A.C. nr. 192/26”S” din 15.04.2020. O porțiune din schela metalică montată pe un tronson din fațada posterioară s-a desprins și a căzut. Cauza fiind depozitarea excesivă pe aceasta a unor elemente de schelă ce au fost demontate de pe o porțiune alăturată din fațada posterioară, unde lucrările de reabilitare termică au fost finalizate.

Măsuri dispuse:
La data și ora încheierii parțiale a operațiunilor de punere în siguranță a schelei rămase pe poziție s-a stabilit că în dimineața acelei zile operațiunea de dezafectare a schelei rămase suspendate să înceapă cu luarea tuturor măsurilor de protecție a muncii. Poliția Locală Sector 2 a luat măsuri de închidere a zonei afectate și de semnalizare a zonei afectate fiind interzis accesul în această zonă. Blocul nu a fost afectat, iar pagubele materiale se rezumă la schela care s-a deformat, din cauza prăbușirii pe terenul din dreptul imobilului. După finalizarea tuturor lucrărilor de dezafectare a schelei rămasă suspendată și de punere în siguranță a schelei nou montate vor fi convocați la Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov șeful de șantier și R.T.E. ai antreprenorului general și reprezentanții montatorului de schelă în vederea prezentării documentelor de calitate referitoare la montajul schelei, organizare de șantier, precum și a luării măsurilor legale de către reprezentantul IRCBI.

2. Accident tehnic, Iulius Mall Municipiul Cluj-Napoca

19.09.2021

Constatări:
Incidentul constă în desprinderea unei porțiuni de tavan fals din gips carton pe o suprafață de aproximativ 10 mp, cauza fiind îmbibarea acestuia cu apă provenită de la fisurarea unei conducte de distribuție agent termic (apă).

Măsuri dispuse:
Beneficiarul a acționat în vederea izolării zonei afectate și a înlocuirii tronsonului de țeava fisurat, precum și aducerea tavanului la starea inițială.

3. Incendiu, strada Tăietura Turcului, nr. 47, Municipiul Cluj-Napoca

21.09.2021, ora 06:00

Constatări:
Un incendiu a izbucnit și a cuprins toata hala de depozitare și corpul de birouri. Construcția a fost afectata în întregime. În jurul orei 9:30 incendiul a fost stins de către ISU Cluj în proporție de 90%. Nu au fost afectate clădirile învecinate.

Măsuri dispuse:

ISU Cluj va întocmi un raport prin care se vor stabili cauzele producerii incendiului cât și măsurile de siguranță ce se impun, potrivit atribuțiilor legale în vigoare.