Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna septembrie 2018 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică de monitorizare a siguranţei în construcţii, în cadrul funcţiei de sprijin "monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora", potrivit Hotărârii de Guvern nr. 2288/2004 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Cedarea piloților din zona centrală a ecranului de piloți aferenți incintei săpăturii și producerea unei alunecări de teren, Moara de Vânt, Iași


10-11 sept. 2018
Constatări:
Secțiunea centrală a ecranului de piloți din dreptul proprietății investitorilor Grigore și Bodea (NC 153580) a cedat și s-a prăbușit complet pe o lungime de circa 18-20 m, favorizând producerea unei alunecări de teren ce s-a extins până la imobil, expunând clădirea la sarcini orizontale din împingerea pământului.
Măsuri dispuse:
S-a dispus UAT municipiul Iași identificarea cu celeritate a proprietarilor din zona afectată, în vederea opririi imediate a lucrărilor de construire la clădirile din zona cu risc de prăbușire, semnalizarea vizibilă pe timp de zi și de noapte a riscurilor și restricționarea accesului în zonele afectate sau cu riscuri și dispunerea efectuării imediate a lucrărilor de reducere și/sau de înlăturare a efectelor alunecării de teren cu echipe specializate, în conformitate cu prevederile tehnice și legale în vigoare.

2. Explozie str. Erou Moldoveanu Marian, bl. 20, sc. A, et. 3, ap. 20, județul Prahova, Municipiul Ploiești


05.09.2018, ora 19:30
Constatări:
Explozia a produs: dislocarea ușii de la intrarea în apartament, spargerea geamului ferestrei din bucătărie, fisurarea și deformarea peretelui neportant, din BCA, dintre bucătărie și dormitor.Nu s-au înregistrat victime umane.
Măsuri dispuse:
I.J.C. Prahova va notifica proprietarul apartamentului și Asociația de proprietari, cu privire la obligația evaluării efectelor produse de explozie asupra structurii de rezistență a blocului, de către specialiști atestați și după caz, dispunerea măsurilor de remediere, în conformitate cu prevederile legislației specifice și reglementărilor tehnice aplicabile.

3. Incendiu str. Iordache Nastase nr. 10, 12, 14 și 16, Bucureşti, sector 5


08.09.2018, în jurul orei 2:00
Constatări:
Avariile constatate:
- la construcțiile de la nr. 10 (două clădiri înșiruite P+M) având structura din zidărie de cărămidă cu planșee din beton armat peste parter și mansarda cu structura din lemn - distrugerea în totalitate a mansardei corpului de clădire dinspre stradă și infiltrații la parterul ambelor clădiri, provenite în urma stingerii incendiului.
- la construcțiile și anexele gospodărești de la nr. 12 (regim de înălțime P), alcătuite din zidărie de cărămidă – anexele distruse în totalitate, iar parterul și podul locuinței distruse de incendiu.
- la construcția de la nr. 14 (bloc de locuințe D+P+3E+M) având structura în cadre, respectiv stâlpi, grinzi și planșee din beton armat, cu excepția planșeului peste mansardă executat din grinzi de lemn și astereală; învelitoare din tablă cutată termosistem pe fațadă) – întregul nivel al mansardei distrus în totalitate, cu excepția stâlpilor, grinzilor de beton armat ai cadrelor de nivel și ai zidăriei de cărămidă; pereții laterali de închidere ai etajului 3 inclusiv parapeții balcoanelor sunt distruși în totalitate; apartamentele situate la etajele 2, 1, parter și demisol prezintă infiltrații provenite în urma stingerii incendiului.
- la construcțiile de la nr. 16 (regim de înălțime parter) nu s-au constatat avarii provenite de la incendiu, dar sunt puse în pericol de căderile de bucăți din acoperiș sau închideri laterale de la construcția învecinată de la nr. 14.
Măsuri dispuse:
În data de 08.09.2018 în jurul orelor 10:00 inspectorii IRCBI s-au deplasat la adresa menționată în vederea efectuării constatărilor.
La solicitarea IRCBI s-a deplasat la locul incendiului un expertul tehnic atestat care în urma evaluării situației existente a întocmit NOTA DE EXPERT, prin care a stabilit măsuri urgente de punere în siguranță a construcțiilor care au fost afectate.