FORMULARE

 

Formulare utile

Denumirea formularului

1

Cerere de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit în contul I.S.C.  faţă de obligaţia legală.

2

Ordinul nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

3

Informatii privind încasarea, urmărirea, regularizarea cotelor legale datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., precum şi restituirea diferenţelor rezultate în urma regularizării

4

5

6

Cerere de avizare Program pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii in faze determinante.

7

Formular de convocare verificare lucrări ajunse în faze determinante ale execuţiei

8

9

Cerere Acord I.S.C. pentru intervenţii asupra construcţiilor existente.

10

11

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor de construcții

12

Informaţii privind finalizarea lucrărilor şi eliberarea Adeverinţei de confirmare a plăţii cotelor de 0,1% şi 0,5%.

13

Solicitare adeverință de confirmare a plății cotelor 0,1% și 0,5%

14

Solicitare desemnare reprezentant comisie de recepţie la terminarea lucrărilor

15

Comunicare incepere activitate comisie de recepţie la terminarea lucrărilor

16

Modelul cererii de autorizare a dirigintilor de santier

17

Declaratie pe propria raspundere

18

Model cerere - tip pentru depunerea registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier

19

Model de registru de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier

20

Model curriculum vitae european conform HG 1021/2004

21

Cerere de acreditare pe lângă Inspectoratul de Stat în Construcții (formular destinat instituțiilor de presă)

22

Formulare tip pentru inscrierea la concurs

Denumirea formularului
1
2
3
4
5
6
7
8

Informații utile

 
1
2

Model mandat poștal

3

Informatii referitoare la plata contraventiilor.

4

Condiţii care trebuie respectate în execuţie în perioada cu temperaturi scăzute.

5

Condiţii care trebuie respectate la producerea, transportul şi punerea în operă a betonului în perioada cu temperaturi scăzute.

6