FORMULARE ȘI INFORMAȚII UTILE

 

Formulare PLATFORMA INVESTITORI-ISC

Denumirea formularului

1

Termeni și condiții de utilizare

2

Reguli de prelucrare a datelor cu caracter personal

3

Procedura de autentificare INVESTITORI-ISC

4

Declarație-acord pentru utilizarea portalului INVESTITORI-ISC

Formulare dosar obiectiv

Denumirea formularului

1

Ce trebuie facut pentru obtinerea adeverintei de confirmare a platii cotelor catre I.S.C.?

2

3

Cerere de avizare Program pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii in faze determinante.

4

Formular de convocare verificare lucrări ajunse în faze determinante ale execuţiei

5

F.16 - Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor de construcții

6

Solicitare desemnare reprezentant comisie de recepţie la terminarea lucrărilor

7

Comunicare incepere activitate comisie de recepţie la terminarea lucrărilor

8

A9R - Solicitare adeverință rectificativă

9

Cerere de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit în contul I.S.C.  faţă de obligaţia legală.

Formulare diriginți de șantier

Denumirea formularului

 

1

Modelul cererii de autorizare a dirigintilor de santier

2

Declaratie pe propria raspundere

3

Model cerere - tip pentru depunerea registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier

4

Model de registru de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier

5

Formulare tip pentru inscrierea la concurs

Denumirea formularului

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Alte informații utile

 

 

1

2

Cerere Acord I.S.C. pentru intervenţii asupra construcţiilor existente.

3

4

Ordinul nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

5

Model curriculum vitae european conform HG 1021/2004

6

Cerere de acreditare pe lângă Inspectoratul de Stat în Construcții (formular destinat instituțiilor de presă)

7

Model mandat poștal

8

Informatii referitoare la plata contraventiilor.

9

Condiţii care trebuie respectate în execuţie în perioada cu temperaturi scăzute.

10

Condiţii care trebuie respectate la producerea, transportul şi punerea în operă a betonului în perioada cu temperaturi scăzute.

11

12