I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

 

 

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

HARTA SITE I.S.C.

 

 

DESPRE I.S.C.

Legislație

      o Legislație care reglementează organizarea și funcționarea

      o Legislație care reglementează activitatea

      o Informatii privind legea prevenirii nr. 270/2017

      o Lista reglementărilor tehnice în construcții

      o Protocoale interinstituționale

      o Protecția datelor cu caracter personal

      o Proceduri

Conducere

      o Lista persoanelor din conducerea I.S.C.

      o Agenda Inspectoratului de Stat în Construcții

Organizare

      o Regulamentul de organizare și funcționare al I.S.C.

      o Structura organizatorică a I.S.C

      o Lista și datele de contact ale inspectoratelor regionale și județene în construcții

      o Carieră (anunturile posturilor scoase la concurs)

Programe și strategii

Rapoarte și studii

 

INFORMAȚII PUBLICE

Solicitare informații

      o Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

      o Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001

      o Modalitate de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa

      o Lista cu documentele de interes public și Lista cu documentele gestionate de I.S.C.

      o Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul I.S.C., pentru anul 2020

Buletinul informativ

Buget

      o Buget pe surse financiare

      o Situția plăților (execuția bugetară)

      o Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

      o Situatia cheltuielilor salariale (art. 33 din legea 153-2017) - martie 2021

Bilanțuri contabile

      o Bilanțuri contabile

      o Rapoarte de analiză pe bază de bilanț

Achiziții publice

      o Programul și strategia anuală a achizițiilor publice

      o Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare de peste 5000 de euro Trim I 2021

      o Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare de peste 5000 de euro Trim I-IV 2020

      o Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare de peste 5000 de euro Trim I-IV 2019

      o Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare de peste 5000 de euro Trim I-IV 2018

      o Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare de peste 5000 de euro Trim I-IV 2017

      o Contractele de achiziții publice cu o valoarea totală mai mare de 5.000 EUR

      o Anunțuri achiziții publice

Declarații avere și interese

Formulare

Integritate

Managementul calitatii

 

INSPECTORATE REGIONALE

Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Est și Inspectoratele Județene

Inspectoratul Regional în Construcții Centru și Inspectoratele Județene

Inspectoratul Regional în Construcții Sud-Est și Inspectoratele Județene

Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov

Inspectoratul Regional în Construcții Sud-Muntenia și Inspectoratele Județene

Inspectoratul Regional în Construcții Sud-Vest Oltenia și Inspectoratele Județene

Inspectoratul Regional în Construcții Vest și Inspectoratele Județene

Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Vest și Inspectoratele Județene

 

CONTROL - SINTEZĂ

Rapoarte trimestriale

Rapoarte controale tematice

Evenimente

Avize tehnice și acorduri

 

AUTORIZĂRI

Autorizare diriginți

Autorizare laboratoare

Autorizare RTE

Legislație

Info-semnatura electronica

 

PIAȚĂ PRODUSE

Legislație

Programe

Rapoarte

 

CONTACT

Contact