inspectoratul de stat in constructii

Evenimente în domeniul construcțiilor

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna martie 2021

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna februarie 2021

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna ianuarie 2021

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna decembrie 2020

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna noiembrie 2020

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna octombrie 2020

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna septembrie 2020

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna august 2020

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna iulie 2020

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna mai 2020

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna aprilie 2020

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna martie 2020

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna februarie 2020

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul evenimentelor în construcții, în luna ianuarie 2020

Anunțuri și modificări legislative

ANUNȚ  IMPORTANT

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier

în perioada 07-11 iunie 2021.
Centrele de examinare unde se vor desfăşura examenele sunt în localităţile de reşedinţă ale Inspectoratelor Regionale în Construcţii / Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov.
Termenul - limită de depunere a dosarelor este 08 mai 2021, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.
Examenele se vor desfășura cu respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prevăzute de legislația în vigoare pentru această perioadă

DETALII »


 

Autorizațiile și legitimațiile de responsabili tehnici cu execuția emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea decembrie 2020, se pot ridica de către titularii acestora personal, pe bază de semnătură și în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care au optat în cererile de autorizare

 

INFORMAȚII PRIVIND SEMNĂTURA ELECTRONICĂ
(Ordonanța de urgență nr. 140/2020)

FLUX 100% DIGITAL ÎN CONSTRUCŢII, ARHITECTURĂ ŞI URBANISM, CU SEMNĂTURA ELECTRONICĂ, ÎN 7 PAŞI SIMPLI

DETALII »

Instrucțiuni și modalități de depunere a registrelor de evidență a activității de diriginte de șantier pentru activitatea desfășurată în anul 2020 DETALII »

 

PENTRU ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR NECESARE ETAPEI FINALIZARE LUCRĂRI, TREBUIE TRANSMISE CONCOMITENT, ÎN FORMAT PDF, URMĂTOARELE:
-Declaratia privind valoarea reală a lucrărilor, eliberată de Primărie

- Formularele aflate pe site-ul I.S.C. la poz. 11, 13 si 14
- Copia Autorizatiei de Construire și a cotelor de 0,1% și 0,5% virate în contul I.S.C. la valoarea regularizată.

 

Pentru lucrările executate în BUCUREȘTI plata cotelor se face în contul:

RO21 TREZ 7035 0170 1X01 6804

Beneficiar plată:
I.R.C. BUCUREŞTI - ILFOV
Cont virament:
RO21 TREZ 7035 0170 1X01 6804
Deschis la: TREZORERIA SECTOR 3
Cod fiscal : 16218150

 

Pentru lucrările executate în ILFOV plata cotelor se face în contul:

R038 TREZ 7035 0170 1X02 1542

Beneficiar plată:
IJC ILFOV
Cont virament:
R038 TREZ 7035 0170 1X02 1542
Deschis la: TREZORERIA SECTOR 3
Cod fiscal: 28512027

Comunicare și relații mass-media

 

 

Proiect SIPOCA 587

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

în calitate de solicitant, lansează proiectul

"Consolidarea capacității ISC de

a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace"

DETALII »

 

 

 

29.10.2020 - Comunicat de presă I.S.C. privind prăbușirea clădirii monument istoric în seara zilei de 28.10.2020

05.05.2020 - Începând cu data de 05.05.2020 tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a portalului cu secțiune externă este semnătura electronică calificată.

În situația în care primirea documentelor electronice nu se poate realiza prin intermediul portalului cu secțiune externă menționat mai sus, persoanele fizice sau juridice pot utiliza în acest sens poșta electronică.

Portalul poate fi accesat la următorul link: http://feedback.isc.gov.ro

 

PORTAL I.S.C

CU SECȚIUNE EXTERNĂ

 

Regulamentul (UE) 2018/1724 al PE si CE privind înființarea unui portal digital unic (single digital gateway)

 

Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

 

https://www.mae.ro/node/19312

http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm

 

 

PORTAL I.S.C
REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

 

 

PUNCT DE CONTACT UNIC

PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA

SERVICIILOR DE

E-GUVERNARE ÎN

SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL

 

 

PORTAL I.S.C

CU SECTIUNE EXTERNĂ

 

 

PROIECT

cu finanţare nerambursabilă din

Fondul Social European în cadrul

Programului Operaţional

Dezvoltarea Capacităţii Administrative


PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - TERMENI ȘI CONDIȚII - POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE