I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

 

INFORMAȚII PENTRU AUTORIZARE RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 

      I. AUTORIZARE

            Cerințe și domenii de autorizare

            Înscrierea la examenul de autorizare

            Analizarea dosarelor și acceptarea participării la examenul de autorizare

            Desfășurarea examenelor

            Sesiuni de examinare

            Afișarea rezultatelor

            Emiterea autorizațiilor

            Taxa de autorizare

            Bibliografie examene

 

      II. RECUNOAȘTEREA AUTORIZAȚIEI DE RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA OBȚINUTĂ ÎN ALT STAT MEMBRU UE           SAU SEE

            Solicitarea de înscriere în Registrul responsabililor tehnici cu execuția autorizați

            Solicitare pentru prestarea temporară în România a activității de responsabil tehnic cu execuția

 

          RECOGNITION OF THE TECHNICAL EXECUTION RESPONSIBLE THE AUTHORIZATION OBTAINED IN           ANOTHER EU OR SEE MEMBER STATE

            Application for registration in the Register of technical execution responsible

            Request for the temporary rendering in Romania of the activity of technical execution responsible             

 

      III. ELIBERARE DUPLICAT AUTORIZAȚIE

 

      IV. ELIBERARE AUTORIZAȚIE ȘI LEGITIMAȚIE LA MODIFICARE NUME/PRENUME TITULAR