I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLĂTEȘTE ONLINE FĂRĂ AUTENTIFICARE

cote/taxe la I.S.C. prin:

accesând link-urile disponibile pe paginile web ale
inspectoratelor județene în construcții

Inspectorate regionale și inspectorate județene în construcţii şi

Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti Ilfov

Conturile de venituri proprii la nivelul Inspectoratelor Județene în Construcţii se găsesc prin accesarea imaginii, a fiecărei Regiuni în parte

Investitorii / proprietarii pot efectua plăți și prin sistemele POS puse la dispozitie la fiecare sediu al Inspectoratelor Județene în Construcții, cât și la sediul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov.

 

Inspectoratele Regionale in construcţii şi Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti Ilfov sunt unităţi fără personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., pe structura regiunilor de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România şi Directivele europene.