I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

Inspectoratele regionale în construcţii şi Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti Ilfov sunt unităţi fără personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., pe structura regiunilor de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România şi Directivele europene.

REȘEDINȚA: Alexandria

Sursa INSSE.ro

 

 

INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCȚII

SUD MUNTENIA

 

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII TELEORMAN

INSPECTOR ŞEF JUDEȚEAN
delegare de atribuţii

VOICU NICUȘOR ALEXANDRU

 

Program de audienţe:

Marți: 12:00-14:00

 

Program de relații cu publicul

Luni, Marți, Joi: 08:30 - 16:00 (Primiri/eliberări documente)

Miercuri: 08:30 - 18:30 (Primiri/eliberări documente)

Vineri: 08:30 - 14:00 (eliberari documente)

 

 

 

 

Aria de competență:

 

JUDEȚUL TELEORMAN

 

 

Adresa:

 

140041 - ALEXANDRIA Str. Independenței nr. 4 bis
Tel: 0247 311 414
Fax: 0247 314 275

 


E-mail: teleorman@isc.gov.ro 
Adresa pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate: teleorman@isc.gov.ro

 

Serviciul de permanență 
- număr apelabil numai în afara orelor de program -
Tel: 0753 063 374

 

Beneficiar plată:

I.J.C.TELEORMAN
Cont virament:
RO20TREZ606501701X008674
Deschis la:
TREZORERIA MUN. ALEXANDRIA 
Cod fiscal : 4469116