Nr. crt

ACTUL NORMATIV

Descarcă fișier

1

Ordonanţa Guvernului nr. 63 din 2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30389

2

Hotărârea Guvernului nr. 525 din 2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările și completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150407

3

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2644 din 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

4

Ordinul nr. 2891 din 15.10.2019 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2644/27.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

5

Ordinul Inspectorului General nr. 130 din 12.03.2014 pentru aprobarea Regulamentului intern al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările și completările ulterioare.

6

Ordinul nr. 48/ 18.01.2017 privind modificarea si completarea anexei la ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. 130/2014 pentru aprobarea Regulamentului intern al Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., cu modificarile ulterioare

7

Ordin nr. 261/2016 din 27 aprilie 2016 privind accesul la informaţiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

8

Legea nr. 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

9

Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1015/2016 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate la nivel de direcţii, servicii, birouri şi compartimente, statului de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central şi al inspectoratelor regionale în construcţii şi a sediilor, ariei de competenţă, precum şi arondarea inspectoratelor judeţene în construcţii, aflate în subordinea acestora.

10

Ordinul nr. 107 din 01.02.2017 pentru modificarea anexei la Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. 130/2014 pentru aprobarea Regulamentului intern al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările si completările ulterioare.

11

Codul de Etică și Integritate a personalului din cadrul I.S.C.

12

Codul administrativ din 3 iulie 2019