Nr. crt
ACTUL NORMATIV
Descarcă fișier
1

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

2

Procedura de autorizare a dirigintilor de şantier, aprobată prin Ordinul nr. 1496/13.05.2011 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului

3

Ordinul MDRT nr. 277/19.03.2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare a Dirigintilor de şantier, aprobată prin Ordinul nr. 1496/13.05.2011 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului

4

HG nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții

5

Regulamentul de autorizare a laboratoarelorde analize şi încercări în construcţii, aprobat prin Hotarârea Guvernului 808/2005

6

Ordinul nr. 356 din 28.05.2009 pentru abrogarea Ordinul Inspectorului General de Stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 646/2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare personalului de specialitate în construcţii

7

Ordin MDRAP nr. 3482/10.12.2013 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1496/2011

8

Ordinul nr. 1895/2016 – pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii

9

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 838/2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării

10

Ordinul nr. 1419/2021 pentru pentru modificarea anexei nr. 6 la Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 838/2021