AUTORIZAŢII EMISE DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCŢII

REGISTRUL DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER,

autorizati de

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. 

(doar caractere a-z, A-Z)
(numarul de autorizatie, asa cum e tiparit pe diploma)

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE