AUTORIZAŢII EMISE DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCŢII

REGISTRUL RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA,

autorizati de

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.