MANAGEMENTUL CALITĂȚII LA NIVELUL I.S.C.

 

 

 

 

 

 

I.S.C.

organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor