I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

 

NOTIFICARE ELIBERARE/MODIFICARE SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

 

 

În termen de 5 zile de la data eliberării certificatului calificat pentru semnătură electronică sau a modificării acestuia, titularul certificatului este obligat să comunice I.S.C. numele prestatorului de servicii de încredere calificat care a eliberat certificatul calificat pentru semnătură electronică şi perioada de valabilitate a acestuia, prin completarea următorului formular