Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

 

 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ISC DE A-ȘI EXERCITA COMPETENȚELE ÎNTR-UN MOD UNITAR,

EFICIENT ȘI EFICACE - COD SIPOCA 587

 

-ACHIZIȚII-

 

15.05.2020

PAAP aferent proiect cod SIPOCA 587, înregistrat la ISC sub nr. 18331/14.05.2020

19.03.2020

 

Erata la anuntul de consultare a pieței Servicii de expertiză și consultanță în vederea implementării proiectului „Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace”, Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587 - anunt publicat in SEAP sub nr MC 1009713/09.03.2020.

03.03.2020

PAAP aferent proiect cod SIPOCA 587, înregistrat la ISC sub nr. 10104/02.03.2020

26.02.2020

Anunt de consultare a pieței Servicii de expertiză și consultanță în vederea implementării proiectului „Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace”, Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587 - anunt publicat in SEAP sub nr MC 1009515/26.02.2020

STUDIU DE PIAȚĂ

Servicii de expertiză și consultantă în vederea implementării proiectului
„Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace”, Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587

 

18.12.2019

Anunt de consultare a pieței Servicii cu privire la elaborarea unui studiu comparativ realizat la nivelul a cel puțin 9 (noua) state europene cu privire la asigurarea functiei de control de stat în domeniul calității în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul proiectului “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587   - anunt publicat in SEAP sub nr. MC 1008684/18.12.2019.

SPECIFICATII TEHNICE STUDIU COMPARATIV

RAPORT

25.11.2019

Anunt de consultare a pieței Servicii cu privire la elaborarea unui studiu comparativ realizat la nivelul a cel puțin 10 (zece) state europene cu privire la asigurarea functiei de control de stat în domeniul calității în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul proiectului “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587 - anunt publicat in SEAP sub nr. MC1008485/25.11.2019.

SPECIFICATII TEHNICE STUDIU COMPARATIV

 

08.11.2019

Anunt de consultare a pieței Servicii cu privire la elaborarea unui studiu comparativ realizat la nivelul a cel puțin 10 (zece) state europene cu privire la asigurarea functiei de control de stat în domeniul calității în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul proiectului “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587 - anunt publicat in SEAP sub nr. MC1008303/08.11.2019

CAIET DE SARCINI

RAPORT

28.10.2019

Servicii de elaborare "Caiet de sarcini dezvoltare infrastructura software (module si aplicatii IT), infrastructura hardware (echipamente IT) si licente", conform documentatiei atasate. Serviciile sunt necesare in vederea implementarii proiectului “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587 - anunt publicat in SEAP sub nr. ADV 1112998/28.10.201

CAIET DE SARCINI

MODELE FORMULARE

28.10.2019

Servicii cu privire la elaborarea unui studiu comparativ realizat la nivelul a cel puțin 10 (zece) state europene cu privire la asigurarea functiei de control de stat în domeniul calității în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul proiectului “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587 - anunt publicat in SEAP sub nr. ADV 1112996/28.10.2019

CAIET DE SARCINI

MODELE FORMULARE

16.09.2019

Programul Anual Achiziţiilor Publice aferent proiectului POCA - "Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace" - Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587

   

   

   

   

   LINK-URI UTILE:

   Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

   vă invităm sã vizitați  www.fonduri-ue.ro sau www.fonduriadministratie.ro sau www.poca.ro.

  Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web. Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.