CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ISC DE A-ȘI EXERCITA COMPETENȚELE ÎNTR-UN MOD UNITAR,

EFICIENT ȘI EFICACE - COD SIPOCA 587

 

 

 

CONTRACTORI IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

NR. 393/17.07.2019 PENTRU PROIECTUL
„CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ISC DE A-ȘI EXERCITA COMPETENȚELE ÎNTR-UN MOD UNITAR,

EFICIENT ȘI EFICACE”
COD MYSMIS 127604/SIPOCA 587


 

Nr. crt.

Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare

Nr. și dată contract

Obiectul contractului

Valoarea (lei/euro fără TVA)

1.

Asocierea formată dintre S.C. Focality S.R.L. și S.C. Greensoft S.R.L.

Contractul subsecvent CS 2 nr. 111/30.08.2018

Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii suport pentru sistemul portal și fluxuri de documente care gestionează modulele tehnice specializate și modulul registratură – componenta SIMA.

-Contract încheiat anterior aprobării contractului de finanțare, supus decontării-

87.750 euro

2.

Asocierea formată dintre S.C. Focality S.R.L. și S.C. Information Business Consulting S.R.L.

Contractele subsecvente: CS 2 nr. 112/30.08.2018, CS 3 nr. 137/15.11.2018

Obiectul contractelor îl constituie prestarea de servicii suport pentru sistemul de raportare și înregistrare tranzacțională – componenta SAP.

-Contracte încheiate anterior aprobării contractului de finanțare, supuse decontării-

32.340 euro, 23.948,75 euro

3.

S.C. ELPIS NEW CONSULTING S.R.L.

143/06.12.2018

Obiectul contractului îl constituie serviciile de elaborare si transmitere a cererii de finanțare, respectiv: elaborare cerere de finanțare, elaborare buget, discuții cu beneficiarul în vederea validării bugetului și a cererii de finanțare, încărcarea în MySMIS a cererii de finanțare, precum și pregătirea răspunsurilor la eventuale clarificări pentru Proiectul care urmează a fi depus în cadrul apelului POCA/399/1/1 “Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 40.000 lei (scutit TVA) Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

-Contract încheiat anterior aprobării contractului de finanțare, supus decontării-

40.000 lei

(scutit TVA)

4.

S.C. TROPEVM S.R.L.

107/30.10.2019

Obiectul contractului îl constituie conceperea și realizarea de materiale de informare și comunicare pentru promovarea proiectului “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace”

Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587.

14.510,03 lei

5.

S.C. SIMBIOTIC SOLUTII INFORMATICE S.R.L.

120/29.11.2019

Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor pentru elaborare "Caiet de sarcini dezvoltare infrastructură software (module și aplicații IT), infrastructură hardware (echipamente IT) și licențe" pentru proiectul: “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” - Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587

21.000 lei

 

 

   

   LINK-URI UTILE:

   Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

   vă invităm sã vizitați  www.fonduri-ue.ro sau www.fonduriadministratie.ro sau www.poca.ro.

  Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web. Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.