Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

 

 

 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ISC DE A-ȘI EXERCITA COMPETENȚELE ÎNTR-UN MOD UNITAR, EFICIENT ȘI EFICACE - COD SIPOCA 587

 

 

 

Obiectivul general al proiectului “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” cod SIPOCA 587 vizează consolidarea capacității instituționale a Inspectoratului de Stat în Construcții, prin toate structurile sale, de a exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor.

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Simplificarea procedurilor ce vizează reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri prin introducerea unor instrumente moderne şi eficiente de management şi de gestionare a neconformităţilor constatate în activitatea de control a inspectorilor în construcţii în toate domeniile specifice şi la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice oferite de către ISC.


2. Extinderea sistemului informatic integrat de management existent.


3. Dezvoltarea competenţelor angajaţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul politicilor publice.


   

   

   

   LINK-URI UTILE:

   Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

   vă invităm sã vizitați  www.fonduri-ue.ro sau www.fonduriadministratie.ro sau www.poca.ro.

    

  Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web. Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.