CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ISC DE A-ȘI EXERCITA COMPETENȚELE ÎNTR-UN MOD UNITAR, EFICIENT ȘI EFICACE - COD SIPOCA 587

 

 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

 

 

1. Rezultat de Program 7: "Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri implementate în concordanţă cu Strategia pentru o mai bună reglementare" atins prin:
- Rezultat de proiect 1: Procedurile de depunere a documentelor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi altor documente specifice activităţii ISC, simplificate.


2. Rezultat de Program 7: "Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri implementate în concordanţă cu Strategia pentru o mai bună reglementare" atins prin:
- Rezultat de proiect 2: Control de stat, derulat de ISC, cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, şi interacţiunea cu actorii implicaţi, optimizat.


3. Rezultat de program 12: "Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice centrale îmbunătăţite pentru susţinerea măsurilor/acţiunilor din cadrul acestui obiectiv specific" atins prin:
- Rezultat de proiect 3: Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din cadrul ISC îmbunătăţite pentru susţinerea măsurilor/acţiunilor din cadrul acestui proiect.

 

   

   

   LINK-URI UTILE:

   Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

   vă invităm sã vizitați  www.fonduri-ue.ro sau www.fonduriadministratie.ro sau www.poca.ro.

  Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web. Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.