Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

 

 

PREZENTARE PROIECT:

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

ACHIZITII

CONTRACTORI IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

REZULTATELE PROIECTULUI

 

BENEFICIILE PROIECTULUI

 

EVENIMENTE

 

 

SESIUNI INSTRUIRE

 

GALERII FOTO

 
   
 
 

 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ISC DE A-ȘI EXERCITA COMPETENȚELE ÎNTR-UN MOD UNITAR, EFICIENT ȘI EFICACE - COD SIPOCA 587

 

 

 

 

 

Beneficiar:

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

   
 

Axa Prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente

 

 

 

Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

 

 

 

Cod proiect: SIPOCA / MySMIS: 587 / 127604

 

 

 

Proiectul a fost semnat la data de 17.07.2019, are o perioadă de implementare de 48 de luni și o valoare totală de 9.552.981,94 lei din care 8.022.963,26 lei fonduri nerambursabile din FSE (Fondul Social European), 1.338.959,04 lei fonduri din bugetul național și 191.059,64 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

 

 

   
 

Scopul proiectului:

“Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” vizează consolidarea capacității instituționale a Inspectoratului de Stat în Construcții, prin toate structurile sale, de a exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor.

   

     

    LINK-URI UTILE:

    Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

    vă invităm sã vizitați  www.fonduri-ue.ro sau www.fonduriadministratie.ro sau www.poca.ro.

    Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web. Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.