PREZENTAREA PROIECTULUI

„Sistem Informatic destinat Managementului Activității Inspectoratului de Stat în Construcții”

- cod SMIS 27423-

 

 

TITLUL PROIECTULUI

Sistem Informatic destinat Managementului Activiăţii Inspectoratului de Stat în Constructii

 

 

AXA PRIORITARĂ

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

 

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE

2.2 - Îmbunătătirea calitătii şi eficienţei furnizării serviciilor

 

 

OPERAŢIUNEA       

Implementarea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (de exemplu, ghişeul unic pentru cetăţeni, şi în formă electronică, planificarea serviciilor destinate cetăţenilor, managementul documentelor, folosirea regulii aprobării tacite, etc.)

 

 

Contractul de finanţare nr. 295 din 31.01.2012 din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative - Cod SMIS 27423

Informaţii privind solicitantul şi partenerul

Date despre proiect

Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională