Nr. crt

TITLU PROTOCOL

Descarcă fișier

1

Protocol de colaborare încheiat între Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Agențía pentru Agenda Digitală a României, pentru implementarea Ordonanței de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, prin Punctul de Contact Unic electronic.

2

Protocol de colaborare încheiat între Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru efectuarea unor controale care să vizeze respectarea cerinţelor reglementărilor tehnice cuprinse în documentaţiile de proiectare şi execuţie ale mansardelor clădirilor de locuit.

3

Protocol încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind colaborarea interinstituţională în vederea respectării normelor din domeniul calităţii lucrărilor de construcţii realizate pentru proiectele derulate în cadrul Programelor de cooperare teritorială şi transfrontalieră sau Programul Operaţional Regional (POR).

4

Act adițional nr. 1 la Protocolul nr. 59475/15.07.2015, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și Inspectoratul de Stat în Construcții privind colaborarea interinstituţională în vederea respectării normelor din domeniul calităţii lucrărilor de construcţii realizate pentru proiectele derulate în cadrul Programelor de cooperare teritorială şi transfrontalieră sau Programul Operaţional Regional (POR) .

5

Protocol de colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap.

6

Protocol de colaborare pentru asigurarea protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

7

Protocol de colaborare cu Asociația Inginerilor de Instalații din România – Filiala Valahia

8

Protocol de colaborare cu Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România

9

Protocol de colaborare cu Ordinul Auditorilor Energetici din România

10

Protocol de colaborare cu Organizația Profesională a Specialiștilor în Energetica Clădirilor